سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

خروج
مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران(خدمات خارج بیمارستانی)تغذیه در دوران بارداری و شیردهی و دوران نوزادیممیزی بهداشتیتنش های دمایی در محیط کارسیستم های اطلاعات سلامت الکترونیککاهش آسیب مصرف مواد...
مراقبت و کنترل بیماری سلتشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی(آزمایش های اولیه (پایه ای) ادرار)کاهش آسیب مصرف مواد مخدرارزیابی خطر و برنامه ریزی و کنترل پوسیدگی دنداناصول و فرآیند ترمیم دندان در کودکان و نوجوانانمراقبت ادغام یافته سلامت مادران- برنامه کشوری مادر ایمن
سلامت روان در دورا ن سالمندیتغذیه در کودکی , نوجوانی,بزرگسالان و سالمندانمحافظت از خود در برابر پرتوهای فرابنفشقوانین,آیین نامه ها, دستورالعمل های بهداشت حرفه ایروش های آماری برای اپیدمیولوژیفرزند پروری در بحران ها –گروه سنی 4-9 سال
پیشگیری و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکانمراقبت کودک سالمتشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی (آزمایشگاه بالینی)اصول شش گانه سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانیتکنیک های کلینیکی برای ترمیم دنداناصول و فرآیند ترمیم دندان در کودکان و نوجوانان و ترمیم پیشگیرانه
احیای نوزاد و پیشگیری از حوادثایجاد شهر و روستای بدون دخانیاتمروری بر مباحث شایع پزشکی
امروز 1402/12/15

Designed & Developed by Meysam Ebrahimi